Gunnar och Judith de Frumeries stipendier

Medverkande vid utdelningen 2016. Foto: Max Låke

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Mottagare av 2016 års stipendier var pianisten Anna Christensson och musikforskaren Christina Tobeck.

Tidigare stipendiater:
2015: pianisten Martin Sturfält
2014: cellisten Mats Lidström
2013: professor Dorothy Irving och hovsångerskan Ingrid Tobiasson
2012: operasångerskan Anita Soldh och dirigenten Anders Eb


För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden.

Gunnar de Frumerie

Gunnar de Frumerie