Ingmar Bengtsson-priset

Detta pris, till minne av framlidne musikforskaren och professorn Ingmar Bengtsson, utdelas sedan 1992 vartannat (jämnt) år vid akademiens högtidssammankomst för en framstående musikvetenskaplig forskningsinsats på förslag av akademiens Forskningsnämnd.
 

Ingmar Bengtssonpriset 2016 tilldelades Christina Tobeck. Med sina arbeten om bland andra Karl-Birger Blomdahl, Bo Wallner, Johan Lindegren, Helena Munktell, Valborg Aulin och många andra tonsättare har hon på ett lysande sätt bidragit till kunskapen om svensk musik och svensk musikhistoria. Hon förenar grundlighet och sinne för detaljernas betydelse med en förmåga att presentera sina resultat på ett överskådligt och fängslande sätt. Dessa egenskaper präglar såväl hennes skrivna texter som hennes många radioprogram, med vilka hon har gjort en stor folkbildningsinsats. Priset är på 20 000 kronor.


Tidigare pristagare:

2014 Anders Hammarlund

2012 Johan Sundberg

2010 Åsa Bergman

 2010 Sanne Krogh Groth       

 2008 Göran Bergendal

 2004 Carlhåkan Larsén

 2002 Lennart Hedvall

 2000 Axel Helmer