Rolf Schock prisen

Vart tredje utdelas Rolf Schock-prisen - fyra internationella pris i logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna respektive de musikaliska konsterna - vid en särskild ceremoni gemensamt anordnad av de tre prisutdelande akademierna Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien.
 

2014 års pristagare:


Herbert Blomstedt – musik
Dirigenten Herbert Blomstedt tilldelas Rolf Schockpriset i musik "för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter”

Derek Parfit – logik och filosofi

Professor Derek Parfit tilldelas Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2014 ”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”

Yitang Zhang – matematik

Professor Yitang Zhang tilldelas Rolf Schockpriset i matematik ”för hans spektakulära genombrott rörande problemet om existens av oändligt många primtalstvillingar”

Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal

– de visuella konsterna

Arkitekterna Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal tilldelas Rolf Schockpriset i de visuella konsterna ”för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga”

 
Tidigare pristagare i de musikaliska konsterna: tonsättaren Ingvar Lidholm, Sverige (1993), tonsättaren György Ligeti, Tyskland (1995), dirigenten Jorma Panula, Finland (1997), The Kronos Quartet, USA (1999), tonsättaren Kaija Saariaho, Finland (2001), mezzosopranen Anne Sofie von Otter, Sverige (2003), Mauricio Kagel, Tyskland (2005), violinisten Gidon Kremer (2008), violinisten och dirigenten Andrew Manze, England
(2011)

Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt