Seminarium

Seminarium "Vad gör en tonsättare?"
6 april 2016
Läs seminarierapportenPDF

Seminarium om Musiken, kyrkan och samhället
14 mars 2016
Läs seminarierapportenPDF

Seminarium om konstnärliga kvalitetskriterier
17 november 2015
Läs seminarierapportenPDF

Det fria musiklivet  – ett idé- och visionsseminarium
Den 21 april 2015 samlades ett antal representanter för det fria musiklivet och representanter för de större bidragsgivarna till ett framåtblickande seminarium om det fria musiklivet. Läs seminarierapportenPDF

Att utveckla och kommunicera musikalisk kunskap – ett seminarium om konstnärlig forskning på musikområdet.

1 februari 2013. Läs seminarierapportenPDF

Hur skapar vi morgondagens musiksverige?

Den 1 februari 2012 samlades över trettio representanter för musikhögskolor, kulturskolor och andra utbildningsinstitutioner från hela Sverige på akademien för att diskutera frågan ”Hur skapar vi morgondagens musiksverige?”. Läs seminarierapportenPDF

Forskarutbildade musiklärare eller lärarutbildade musikforskare? Anteckningar från seminarium 15 oktober 2013. Läs seminarierapportenPDF