2018-10-23 09.00
Ledamotssalen, Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8

Emil Sjögren 100 år

Symposium
Föranmälan krävs

År 2018 är det hundra år sedan tonsättaren Emil Sjögren avled. Det uppmärksammas av Emil Sjögren-sällskapet och KMA under ett symposium där Sjögrens kammarmusik, sånger och litterära intressen tas upp, men också de sociala miljöer där hans musik kom att spela en viktig roll. Som organist lockade han folk till gudstjänster och han var en del av den musikaliska bildningsvågen.

Forskare som Anders Edling, Karin Hallgren, Sverker Jullander och Boel Lindberg deltar.

För deltagande:
Kontakta Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00