2019-06-06 16.00
Alfvéngården i Tibble

Framtidens kammarmusiker

Kammarmusikkonsert
Fri entré

Först ut för sommarens konserter på Alfvéngården har vi elever från Musikkonservatoriet i ett varierat kammarmusikprogram. Det är med varm hand vi välkomnar dessa unga musiker.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00