Nyheter

 • 2017-03-31
  Fram för kvalificerade utbildningar av kulturskolelärare

  Kungl. Musikaliska akademien har lämnat in sitt remissyttrande rörande betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund". Akademien är kritisk till en rad punkter i betänkandet och framhåller bland annat behovet av kvalificerad utbildning och fortbildning av kulturskolans lärare.
  Läs mer


 • 2017-03-21
  Dags att söka Fortbildningsstipendium i ensemblespel
  Sista ansökningsdag 17 maj 2017.

  Läs mer


 • 2017-03-20
  Riksting för västerländsk konstmusik 5 april 2017

  Seminariedag fylld med debatter, samtal och goda exempel för den västerländska konstmusiken i Studio 2 på Radiohuset i Stockholm. Anmäl dig till årets riksting senast den 28 mars 2017.

  Läs mer


 • 2017-03-15
  Dags att söka Nationella stipendier och Solistpriset

  Sista ansökningsdag är den 3 maj 2017.

  Läs mer


 • 2017-03-15
  Rolf Schockprisen 2017 till fyra epokgörande personligheter
  Årets Rolf Schockpristagare har gjort stora avtryck inom sina områden. Tack vare bredden i priset kan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien presentera fyra framstående pristagare inom vitt skilda discipliner.Årets pris går till filosofen Ruth Millikan, USA, matematikern Richard Schoen, USA, konstnären Doris SalcedoRol, Colombia och den legendariske jazzmusikern Wayne Shorter, USA.
  Läs mer


 • 2017-03-06
  Dags att söka stipendium ur Johannes Johanssons donation för kyrkomusik
  Sista ansökningsdag är den 8 maj 2017

  Läs mer


Sidan uppdaterad: 2014-02-13

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00