Praktisera hos oss

Vill du vara praktikant hos oss i vår?

Utlysning av praktikplats vid Kungl. Musikaliska akademiens kansli, VT 2020

Vi på Kungl. Musikaliska akademien välkomnar nu ansökningar till en praktikplats vid vårt kansli under vårterminen 2020. Praktiken ska vara en del av pågående utbildning vid universitet, högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola. Praktikperioden ska omfatta minst 10 veckor på heltid, vara CSN-berättigad och praktikanten försäkrad via sitt lärosäte under hela praktikperioden.

Akademiens verksamhet är mångsidig och innefattar ett stort antal olika projekt. Arbetsuppgifter kan därför anpassas efter praktikantens färdigheter, förkunskaper och i stor utsträckning även önskemål. Under våren 2020 kommer flertalet projekt involvera utveckling av hemsidor och databaser – kunskaper i webbutveckling är därför meriterande men inte ett krav. Handledare för praktikanten är akademiens forskningssekreterare.

Som praktikant får du ta aktiv del i akademiens verksamhet, arbeta med flera av våra spännande projekt samt delta i planeringsarbetet inför akademiens 250-årsjubileum år 2021. I praktiken ingår att följa med i arbetet, delta vid externa möten med aktörer, nätverk och institutioner ur musik- och kulturbranschen, ömsom i sekreterarfunktion och som aktiv deltagare. Du som praktikant arbetar självständigt, får ansvar för en rad olika uppgifter och case, samt träning i att skriva bidragsansökningar för olika projekt.

Ansökan ska innehålla (endast PDF-format)

  • introduktionsbrev
  • betyg
  • valfritt skriftligt arbetsprov - akademisk text, formellt brev eller motsv.
  • (min 1) referensbrev från lärare
  • (min 1) referensbrev från handledare vid ev. tidigare praktik

Ansökan skickas till praktikant@musikaliskaakademien.se senast 30 november 2019.


Utlysning VT 2020 (pdf)PDF

För mer information kontakta:

Fredrik Wetterqvist, Ständige Sekreterare
E-post: fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se
Tel: 070-889 55 84

Pia Bygdéus, fil dr, Forskningssekreterare
E-post: pia.bygdeus@musikaliskaakademien.se
Tel: 0734-45 76 42

Viktor Noremo, Praktikant, hösten 2019
E-post: praktikant@musikaliskaakademien.se
Tel: 072-219 27 88

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00