Opera och kantater

Wennerberg: ur Davids Psalmer
Gunnar Wennerberg 1817-­1901

ur Davids Psalmer
(from The Psalms of David)

Malmö Chamber Choir
Soloists: Göran Stenlund, Bo Ohlgren, Anders Eriksson
Tom Ernst, piano
Conductor: Dan-Olof Stenlund

PRCD 9112

Skivan kan beställas från
http://www.naxosdirect.se Länk till annan webbplats./

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00