Tidig musik

Frögdesång och Lustig Dantz/Joyful Song and Gleeful Dance
Musik bland borgare och bönder i stormaktstidens Sverige.
The music of townsmen and countryfolk in 17 th century Sweden.

Uppsala Cathedral Boy´s Choir
Cappella Nuova
Sinkadusum
Conductor: Stefan Parkman

MSCD 304

Skivan kan betällas från
http://www.naxosdirect.se/ Länk till annan webbplats.

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00