Hugo Alfvénpriset

Karin Rehnqvist, Nacka, tilldelas Hugo Alfvénpriset 2007 för ett tonsättarskap som stadigt växer i framgång. Hennes musikaliska skapande är mångsidigt, men bland dess kännetecken kan nämnas uppfinningsrika körkompositioner och ett stråk av personligt folkmusiktänkande – drag som förenar henne med Hugo Alfvén.

Hugo Alfvénpriset består av 100 000 kr och en guldmedalj. Det delas ut av Kungl. Musikaliska Akademien. Priset överlämnades den 6 juli 2007 på Alfvéngården i Leksand.

För ytterligare upplysningar, kontakta professor Gunnar Ternhag (gte@du.se, 070-594 47 37) som är ordförande i Akademiens nämnd för Hugo Alfvénfonden.