Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Det stora Christ Johnson-priset 2016 tilldelas Rolf Martinsson för hans Orchestral Songs med motiveringen: ”Genom sitt mästerliga musikaliska språk skapar han med utgångspunkt i Emily Dickinsons texter ett gemensamt uttryck av stor klanglig lyskraft”.

Rolf Martinsson är en av Sveriges internationellt mest framförda tonsättare. Han samarbetar regelbundet med en rad ledande dirigenter, solister och orkestrar både i Sverige och utomlands. Hans verk har framförts av bland annat Boston Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Kungl. Filharmonikerna och Göteborgssymfonikerna. Hans rika produktion omfattar såväl orkesterverk, solokonserter och kör som kammarmusik och soloverk. Rolf Martinsson är även professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö.

 

Rolf Martinsson. Foto: Mats Bäcker.

Rolf Martinsson. Foto: Mats Bäcker.