Nämnder och råd

Förvaltningsnämnden

 • Portföljförvaltare Staffan Thorslund, ordförande
 • Finansdirektör Mats Guldbrand
 • Kapitalförvaltare Fredric Höglind, adjungerad
 • Preses
 • Ständige Sekreteraren
 • Kamreraren, föredragande

 Stipendienämnden

 • Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, ordförande
 • Cellist Ulrika Edström
 • Pianist Ove Lundin
 • Violast Johanna Persson
 • Operasångare Olle Persson
 • Flöjtist Linda Taube
 • Pianist Mats Widlund
 • Stipendiehandläggare, föredragande

Forskningsnämnden

 • Professor Sverker Jullander, ordförande
 • Professor Fil. dr Lars Berglund
 • Fil. dr Henrik Frisk
 • Professor Fil. dr Eva Georgii-Hemming
 • Fil. dr Sanne Krogh-Groth
 • Forskningssekreteraren
 • Ständige sekreteraren, adjungerad
 • Ekonomiassistenten, sekreterare

Programråd

 • Vice preses Joakim Milder, ordförande
 • Ledamot
 • Ledamot
 • Ständige sekreteraren
 • Producenten, föredragande

Publikationsnämnden

 • Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, ordförande
 • Press-och informationschef Torbjörn Eriksson
 • Professor Karin Hallgren
 • Redaktör Tony Lundman
 • Fil. dr Christina Tobeck
 • Fil. dr Erik Wallrup
 • Ekonomiassistenten, sekreterare 

Levande musikarv

 • Professor Tomas Löndahl, ordförande
 • Professor B Tommy Andersson
 • Professor Anders Wiklund
 • Fil. dr Erik Wallrup
 • Magnus Svensson, pianist, redaktör
 • Producent Ann-Charlotte Hell, verksamhetsledare

Valberedningen

 • Professor Sven Ahlbäck
 • Professor Hans Gefors
 • Violinist Christer Thorvaldsson
 • Saxofonist Jörgen Pettersson
 • Professor Fredrik Ullén
 • Professor Anders Jormin, suppl.
 • Professor Dan Laurin, suppl.
 • Pianist Bobo Stenson, suppl.


Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00