Priser, utmärkelser och stipendier

Akademien uppmärksammar viktiga insatser i musiklivet genom flera utmärkelser, priser och stipendier.

Inga ansökningsförfaranden gäller för dessa stipendier.
Stipendier som går att söka finns här.

Medaljörer, pristagare och stipendiater efter akademiens högtidssammankomst 2015. Bakre raden från vänster: Börje Andersson (Göran Lagerwalls pedagogstipendium), Ulrik Volgsten (Hilding Rosenbergstipendiet), Per Högberg (Harald Göranssons stipendium), Mats Edén (Kungl. Musikaliska akademiens Folkmusikpris), Sixten Nordström (Medaljen för Tonkonstens främjande), Sven-Bertil Taube (Medaljen för Tonkonstens främjande), Anders Lian (Hugo Alfvén-medaljen). Främre raden från vänster: Anita Soldh-Forsström (Medaljen för Tonkonstens främjande), Karin Rehnqvist (Tonsättarpriset till Bo Wallners minne), Johanna Rudström (Håkan Mogrenstipendiet), Petra Hellquist (Göran Lagerwalls pedagogstipendium) och Annmarie Wangin (Göran Lagerwalls musikstipendium). Foto: Urban Wedin.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.