Stiftelser och fonder

Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond

 • Arkivchef Dan Lundberg, ordförande
 • Musiker Lisa Eriksson Långbacka
 • Musiker Barbro Lindkvist
 • Gitarrist Johan Norberg
 • VD Ulf Zandhers
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige sekreterarens assistent, adjungerad
   

Erik Järnåkers donation i Kungl. Musikaliska Akademien

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden

 • f.d. Generaldirektör Axel Edling, ordförande 
 • Violinist Christian Bergkvist, vice ordförande
 • Helga Hullmann, sekreterare
 • Konsertmästare Bernt Lysell
 • Professor Torleif Thedéen
 • Jannika Gustafsson, suppleant
 • Cellist Erik Wahlgren, suppleant
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige Sekreteraren, adjungerad

 

Stiftelsen Saltö

 • Violinist Anna Lindal, ordförande
 • Violinpedagog Ulla Magnusson, sekreterare
 • Violinist Lisbeth Vecchi
 • Tonsättare Christofer Elgh, FST
 • Tonsättare Martin Jonsson, FST
 • Violinist Malin Nyström, suppleant
 • Violinist Malin William-Olsson, suppleant
 • Professor Anders Wiklund, suppleant
 • Tonsättare Eva Sidén. suppleant FST
 • Tonsättare Magnus Bunnskog, suppleant FST
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige Sekreteraren, adjungerad

 

Göran Lagervalls Stiftelse

 • Professor Tomas Löndahl, ordförande
 • Veronica Wolgast Karlberg, Socialförvaltningen
 • Ständig sekreterare Konstakademien Susanna Slöör
 • Gillis Hammar, suppleant Socialförvaltningen
 • Preses Konstakademien, konstnären Ulla Fries, suppleant
 • Kamrerare Agneta Engblom, suppleant

 

Hugo Alfvén-fonden

 • Professor Gunnar Ternhag, ordförande
 • Director musices Stefan Karpe  
 • Professor Cecilia Rydinger Alin
 • Hovsångerskan Anita Soldh
 • Universitetslektor Joakim Tillman
 • Dirigent Finn Rosengren, Uppsala universitet, suppleant
 • Karin Holdar, suppleant
 • Intendenten, adjungerad
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige Sekreteraren, adjungerad

 


Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00