Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning 2018 tilldelas Björn Hällis:

"Med nyfikenhet, energi och ett brett kunnande är Björn Hällis en drivande kraft i utvecklingen av nya undervisningsformer och metoder i program- och fristående kurser. Både som pedagog och utbildningsledare är han mycket uppskattad för sin kunskap och för sitt sätt att möta kollegor, studenter och samarbetspartners."

Tidigare stipendiater

2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00