Priser, utmärkelser och stipendier

Akademien uppmärksammar viktiga insatser i musiklivet genom flera utmärkelser, priser och stipendier.

Inga ansökningsförfaranden gäller för dessa stipendier.
Stipendier som går att söka finns här.

Glada medaljörer, pristagare och stipendiater vid festligheterna efter akademiens högtidssammankomst i måndags. Från vänster: Hanna Husáhr (Håkan Mogrens stipendium), Sofia Berg-Böhm (Kungl. Musikaliska akademiens Folkmusikpris), Lena Willemark (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Eva Helenius-Öberg (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Marianne Jacobs (Mai von Rosens pianopedagogpris), Ulrich Kaatz (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Ismahni Björkman (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Hennes Majestät Drottningen, Hans Majestät Konungen, Mischa van Kan (Hilding Rosenberg stipendium), Margareta Bäcklin (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Carl Gunnar Åhlén (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Britta Johansson (Göran Lagervalls musikstipendium), Lars-Gunnar Bodin (Kungl. Musikaliska akademiens Tonsättarpris). Foto: Urban Wedin.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Medaljen för Tonkonstens Främjande.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00