Eugen Hedbergs musikfond

Eugen Hedbergs musikfond delar ut ett årligt stipendium till mottagare som »gjort sig förtjänta av en uppmuntran inom den seriösa opera- respektive operettmusiken eller sången«.

2014 års stipendium gick till Camilla Arvidsson

2013 års stipendium gick till Carl Pontén

2012 års stipendium om 25 000 kronor vardera gick till tenoren Stefan Dahlberg och sopranen Alexandra Orrgård-Solén.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00