Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.

Utlysning 2020

Stora Christ Johnson - priset 180 000 kr
Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson - priset 60 000 kr
Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma ifråga för det stora.

Utlysning, ansökan, utdelning
Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulärPDF och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 15 april 2020.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via Dropbox eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.

För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst
den 30 november 2020.

Pristagare 2019

Lilla Christ Johnson-priset 2019 tilldelas Djuro Zivkovic för cellokonserten Unceasing Prayers med motiveringen: ”Med stor konstnärlig precision och exakt notation spinner Djuro Zivkovic ett fascinerande musikaliskt klangfärgsnät som intensivt omsluter lyssnaren från första till sista tonen i den starkt personliga cellokonserten Unceasing Prayers."

Priset är på 60 000 kronor och delas ut vid akademiens högtidssammankomst 25 november 2019.

Den serbisk-svenske tonsättaren och violinisten Djuro Zivkovic erhöll 2014 världens största tonsättarpris, Grawemeyer Award in Music Composition, för verket On the Guarding of the Heart. Priset har lett till en lång rad prestigefyllda samarbeten med orkestrar som New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra och Royal Concertgebouw Orchestra. Hans originella och starkt personliga tonspråk och hans precisa och välnoterade partitur har lagt grunden till framgångarna och har även varit avgörande för utnämningen till pristagare av Lilla Christ Johnson-priset 2019. Den espressiva solostämman i cellokonserten Unceasing Prayers bildar det klingande navet kring vilket täta, sträva och isande klanger ständigt skiftar färg. Det är fängslande och högkoncentrerad musik som inte för ett ögonblick släpper taget om lyssnaren och där originaliteten tydligt genomsyrar tonspråk, instrumentation och form.

Utlysning 2020PDF (pdf)
Ansökningsformulär 2020PDF (pdf)

För information, kontakta
Anna Cronström
08-407 18 02
anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00