Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2017 års stipendier tilldelades

Margareta Bäcklin och Ismahni Björkman

Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelas Margareta Bäcklin för sina pedagogiska insatser, präglade av lekfullhet och elegans, inom ett brett spektra av pianoundervisning på Solna kulturskola. Som skicklig ackompanjatör och improvisatör höjer hon kvaliteten inom barndans och balett. Genom fantasi och teater kombinerar hon skickligt musikhantverk med pedagogisk närvaro på ett sätt som barnen älskar.

Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelas Ismahni Björkman för sin förmåga att få eleven att tro på sig själv med stor lyhördhet inför dennes behov. I sin harpundervisning på Danderyds Kulturskola arbetar hon dels med sitt eget undervisningsmaterial men tar också till sig ny forskning inom pedagogiken, på ett nyfiket och analyserande vis. Hon är en unik pedagog som tror på skapandet och ständigt utvecklar och reflekterar över sin undervisningKungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00