Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2018 års stipendier tilldelades Sylvia Loft och Helena Söderman Bohlin:

"Sylvia Loft brinner för sina elever och är en mycket uppskattad pedagog. Hon ser till varje individs behov och förnyar och utvecklar ständigt sitt arbetssätt. Sylvia Loft är även en inspirationskälla för sina kollegor. Hon skapar god stämning i arbetslaget och är påläst, positiv, idérik och omtänksam."

"Med bred kunskap och stor initiativrikedom utvecklar Helena Söderman Bohlin ständigt sitt arbete. Hon har en unik förmåga att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på musik. Genom gruppundervisning skapar hon delaktighet, utan att för den skull göra avkall på de moment som krävs för att eleverna ska tillgodogöra sig hantverket."


Sylvia Loft och prinsessan Christina Fru Magnuson vid akademiens högtidssammankomst 2018


Helena Söderman Bohlin tar emot stipendiet vid akademiens högtidssammankomst.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00