Tonsättarpstipendiet till Bo Wallners minne

Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning. Priset delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 30 november. Priset är på 50 000 kronor.


Karin Rehnqvist tilldelas tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne 2015 för sitt stora konstnärskap som tonsättare. Med sitt omisskännligt personliga tonspråk, ofta med folkmusiken som mustig klangbotten, skapar hon högaktuell musik som är både engagerad och engagerande.


2013 Gunnar Valkare
2011 Marie Samuelsson
2010 Åke Parmerud
2009 Mats Larsson-Gothe

Bo Wallner

Bo Wallner

Tonsättarpriset till Bo Wallners minne
tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00