Tilldelade stipendier

Årets stipendiater offentliggörs efter akademiens årliga högtidssammankomst. Stipendielistan publiceras på denna hemsida i december.

Tilldelade stipendier rekvireras på särskild rekvisitionsblankett som du kan hitta häröppnas i nytt fönster.

Donationsbrev från Jenny Lind

Jenny Lind är en av Akademiens mest kända donatorer. Här hennes donationsbrev från 1875.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00