Länkar   Webbkarta    A-Ö    Anpassa    Logga inöppnas i nytt fönster    In English

Fortbildningsstipendium i ensemblespel

Utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan ej komma ifråga för detta stipendium.

Det klingande resultatet av fortbildningen redovisas vid en konsert i akademiens regi. Konserten utgör en del av stipendiet och därför utgår inget konsertgage till ensemblemedlemmarna.


Ansökning
Sista ansökningsdag är i maj 2017.

Akademiens Stipendienämnd beslutar om vilka ensembler som kan komma ifråga för detta stipendium. Stipendienämnden kan också själv föreslå ensembler.

Beslutet baseras ej på provspelningar utan på dokumentation, inskickade inspelningar och på nämndledamöternas samlade kunskap om existerande ensembler. Observera att samtliga insända inspelningar ska vara filer i MP3-format.

Vid behov beslutar nämnden med stöd av inbjudna sakkunniga - främst inom musikområden som vid bedömningstillfället inte finns företrädda i nämnden.

Dags att söka

Sista ansökningsdag är den 18 maj 2016.

 

Information:
Information 2016PDF

Blankett:
Blankett läggs ut i mars 2017

2016 års fortbildningsstipendium i ensemblespel tilldelades:

Kontakt:
Max Låke

Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Sidan uppdaterad: 2016-10-24

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00