Seminarium

Schockprisseminarium – Barbara Hannigan
16 oktober 2018
Master class och seminarium. Fri entré, platsbokning krävs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
KMH, Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm.

Symposium – Emil Sjögren; en innovativ retrospektiv
23 oktober 2018
Kungl. Musikaliska akademien
Föranmälan krävs. Läs mer här.

Vårt levande musikarv
Heldagsseminarium i arrangemang av SMBF och akademien.
6 november 2018
Kungl. Musikaliska akademien
Endast inbjudna. Läs mer här.

 

TIdigare evenemang:

Tra nationella symposier om musikterapi
"Musikterapi i medicinsk kontext" 10 maj 2017
"Livets rytm och den mänskliga musiken" 22 maj 2014
"Berörd, bekräftad och berikad av musik" 7 oktober 2011
Läs seminarierapportenPDF

Seminarium "Digitaliseringen och musikens materiella former"
22 maj 2017

Seminarium "Vad gör en tonsättare?"
6 april 2016
Läs seminarierapportenPDF

Seminarium om Musiken, kyrkan och samhället
14 mars 2016
Läs seminarierapportenPDF

Seminarium om konstnärliga kvalitetskriterier
17 november 2015
Läs seminarierapportenPDF

Det fria musiklivet  – ett idé- och visionsseminarium
Den 21 april 2015 samlades ett antal representanter för det fria musiklivet och representanter för de större bidragsgivarna till ett framåtblickande seminarium om det fria musiklivet. Läs seminarierapportenPDF

Att utveckla och kommunicera musikalisk kunskap – ett seminarium om konstnärlig forskning på musikområdet.

1 februari 2013. Läs seminarierapportenPDF

Hur skapar vi morgondagens musiksverige?

Den 1 februari 2012 samlades över trettio representanter för musikhögskolor, kulturskolor och andra utbildningsinstitutioner från hela Sverige på akademien för att diskutera frågan ”Hur skapar vi morgondagens musiksverige?”. Läs seminarierapportenPDF

Forskarutbildade musiklärare eller lärarutbildade musikforskare? Anteckningar från seminarium 15 oktober 2013. Läs seminarierapportenPDF
Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00