Kansli

Adress: Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm
Telefon, växel: 08-407 18 00
e-post: adm@musikaliskaakademien.se
Bankgiro: 5366-9586
Organisationsnummer: 802010-1310

Tomas Löndahl

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare | Permanent Secretary
Telefon: 0708-89 55 84
fredrik.wetterqvist(a)musikaliskaakademien.se

Anna Ingvarsdóttir Cronström
Ständige sekreterarens assistent |
Assistant to Permanent Secretary

Telefon: 08-407 18 02
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se

Ann-Charlotte Hell
Verksamhetsledare Levande musikarv |
Director Swedish Musical Heritage

Telefon: 08-407 18 20
ann-charlotte.hell(a)musikaliskaakademien.se

Camilla Ringvall
Vaktmästare | Caretaker
Telefon: 08-407 18 05
camilla.ringvall(a)musikaliskaakademien.se

Edward Klingspor
Vik. Stipendiehandläggare | Scholarship administrator
Redaktör Levande Musikarv |
Text E
ditor Swedish Musical Heritage
Telefon: 08-407 18 08
edward.klingspor(a)musikaliskaakademien.se

Elisabeth Midhamre
Kamrerare | Chief Financial Officer
Telefon: 08-407 18 11
elisabeth.midhamre(a)musikaliskaakademien.se

Helena Karlsson
Ekonomi och projektadministration | Economy and projects
Telefon: 08-407 18 12
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se

Max Låke
Jubileumsproducent och Stipendiehandläggare (tjl.) |
Producer and Scholarships
Verksamhetsledare Unga tankar om musik |
Director UTOM
Telefon: 08-407 18 07, Mobil: 0765-25 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Pia Bygdéus
Forskningssekreterare | Research Secretary
Telefon: 0734-457642
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se

Susanne Fåhraeus
Stipendieassistent | Scholarship Assistant
Telefon: 08-407 18 13
susanne.fahraeus(a)musikaliskaakademien.se

Josefin Kahraman
Producent/Producer Unga tankar om musik
Telefon: 073-718 91 83
josefin.kahraman(a)musikaliskaakademien.se

Ulrika Lind
Projektledare Sjungande barn
ulrika.lind(a)musikaliskaakademien.se
Telefon: 076-788 28 53

Lova Wallerö
Kommunikatör
lova.wallero(a)musikaliskaakademien.se
Telefon: 070-763 05 65

Institutioner tidigare knutna till Musikaliska Akademien:
 
Musik och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (f.d. Musikaliska Akademiens bibiliotek)

Statens Musikverk länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(f.d. Statens Musiksamlingar)

Kungliga Musikhögskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scenkonstmuseet (fd. Musikmuseet) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om konsertverksamheten på Musikaliska (fd. Nybrokajen 11):
www.musikaliska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00