Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av Akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk.

Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).

2019 års Harald Göransson-stipendium tilldelas fil. dr Christina Ekström för hennes omfattande och mångsidiga studier av musiken och musiklivet inom det herrnhutiska samfundet, en rörelse där trons emotionella sida betonades starkt, med musiken i en nyckelroll. Hennes forskning kombinerar på ett uppslagsrikt sätt musikvetenskapliga och konstnärliga metoder och presentationsformer och lyfter även fram sociologiska, religionspsykologiska och hymnologiska aspekter. Christina Ekström är en internationellt erkänd specialist inom detta forskningsområde.

2017 Anders Dillmar
2015 Per Högberg
2013 Mattias Lundberg
2011 Folke Bohlin
2009 Karin Strinnholm Lagergren
2007 Sverker Jullander
2005 Anders Dillmar

Christina Ekström och Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Urban Wedin.

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00