Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning, doktorandstudier och forskning i musikterapi.

Stipendierna kan erhållas genom egen ansökan eller genom att fondens stipendienämnd genom egna initiativ utdelar stipendier.

Vilka kan söka?

Stipendierna kan sökas av forskarstuderande i musikterapi, forskare i musikterapi, musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.

Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar, studenter på magister-, master- och doktorandnivå. Intyg från handledare skall bifogas för att komma i fråga för bedömning.

För vad kan man söka?

För aktivt deltagande i musikterapikonferenser, studieresor eller kurser (kostnader för exempelvis resor, hotell, avgifter).

Bidrag till egenterapi under musikterapiutbildningstiden ges ej. Bidrag till insatser som ägt rum före sista ansökningsdatum ges ej.

När ska ansökan vara inne?

Ansökningar till fonden behandlas två gånger per år, vår och höst. Ansökan skall vara akademien tillhanda senast den 1 oktober respektive 1 mars.

Vad ska ansökan innehålla?

Inga särskilda ansökningsblanketter behövs.

Ansökan skall innehålla:

- motivering för ansökan och kostnadskalkyl (högst 4 sidor).

- kort CV (högst 1 sida).

För deltagande i konferenser kan stipendium medges endast om den sökandes konferensbidrag har accepterats till konferensprogrammet. Detta skall styrkas skriftligt och bifogas ansökan.

Redovisning

Beviljat stipendium förutsätter återrapportering med kostnadsspecifikation inom sex månader från att stipendiet rekvirerats.

Ansökan skickas till

helena.karlsson@musikaliskaakademien.se

Kontakt:

Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12


Musikterapi – forskning och klinisk interventionPDF
Rapport från symposium om musikterapi 13 november 2020
ProgramPDF

Tre nationella symposier om musikterapiPDF
"Musikterapi i medicinsk kontext" 10 maj 2017
"Livets rytm och den mänskliga musiken" 22 maj 2014
"Berörd, bekräftad och berikad av musik" 7 oktober 2011

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00