Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris

Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris instiftades 2017. Priset är på 100 000 kronor och delas ut vart annat år för "en betydande tonsättargärning".

"Sven-David Sandström tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens tonsättarpris 2019 för sitt stora konstnärskap och sin rika produktion inom kör, orkester, musikdramatik, kyrkomusik och kammarmusik. Hans musik har varit i centrum sedan tidigt 1970-tal, med en särskild betydelse för det stora musikaliska paradigmskifte som berikade svenskt musikliv med flera nya perspektiv under 80-talet. Som internationellt verksam tonsättare och pedagog har han med skicklighet och engagemang inspirerat generationer av tonsättare. Efter 50 års verksamhet som tonsättare arbetade Sven-David Sandström, trots sina svåra sjukdom, ända in i det sista, och hans verk emotsågs alltid med stor förväntan." (Prismotiveringen har modifierats något efter tonsättarens bortgång).

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00