Saltöstiftelsens stipendier

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar ut sina Järnåkerstipendier, ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och två stråkmusikerstipendier till unga stråkmusikstuderande.

2020 års Järnåkerstipendium tilldelas tonsättaren Djuro Zivkovic för verket "Citadel of Love” för sju musiker från 2019/2020.

Juryn motiverar valet på följande sätt:

"Citadel of Love är ett högst personligt ensemblestycke som lyckas skapa en unik och intim atmosfär utifrån en instrumentation som idag är mycket utbredd. Pianots berättande röst tillsammans med de andra sex instrumenten, som var och en subtilt lägger till vokalröst samt olika slagverk, för lyssnaren från början till slut genom ett intensivt inre drama och rika klangvärldar."


2020 års stråkstipendiater är violinisten Johannes Schantz och cellisten
Kristina Winiarski som får ta emot ett stipendium på 75 000 kronor vardera.


Tonsättarstipendiater
2019 Karin Rehnqvist, Blodhov
2018 Jenny Hettne, A swarm came in from the dark
2017 Ylva Lund Bergner, Achenar
2016 Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015 Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014 Jesper Nordin, Pendants
2013 Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012 Leilei Tan, In our image, in our likeness
2010 Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010 Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009 Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogos
2008 Mikael Edlund, Solo

Stråkstipendiater
2019 Philip Zuckerman, violin och Filip Lundberg, cello
2018 Johannes Marmén, violin och Fred Lindberg, cello
2017 Yongmin Lee, violin och Amalie Stalheim, cello
2016 Agata Kawa Cajler, violin och Antonio Hallongren, cello
2015 Elna Carr, violin och Daniel Tengberg, cello
2014 Ylva Larsdotter, violin; Erik Uusijärvi, cello; Per Björkling, kontrabas
2013 Henrik Naimark Meyers, violin; Frida F W Wærvågen, cello
2012 Karolina Öhman, violoncell; Isabelle Bania, violin
2011 Ellen Nisbeth, viola; Tomas Lundström, violoncell
2010 Dora Asterstad, violin; Torun Stavseng Sæter, cello
2009 Daniel Migdal, violin; Amelia Jakobsson-Boyarsky, cello
2008 Anne-Sofie Andersen, violin; Hanna Dahlkvist, cello

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00