Tilldelade stipendier

Årets stipendiater offentliggörs efter Akademiens årliga högtidssammankomst. Stipendielistan publiceras på denna hemsida i december.

Tilldelade stipendier rekvireras på särskild rekvisitionsblankett som du kan hitta härPDF.

Donationsbrev från Jenny Lind

Jenny Lind är en av Akademiens mest kända donatorer. Här hennes donationsbrev från 1875.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00