Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid Akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2020 års stipendier tilldelades Ron Davis Alvarez och Lars-Erik Sundell:

Ron Davis Alvarez tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium på 25 000 kronor ”för sitt arbete som konstnärlig ledare i Stiftelsen El Sistema och verksamhet i 40 kulturskolor där han förnyat den pedagogiska orkestertraditionen med sin erfarenhet från Venezuela. Han har med sin unika musikpedagogiska kompetens undervisat stora grupper och ändå kunna se och möta alla barn med sin entusiasmerande energi.”

Lars-Erik Sundell tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium på 25 000 kronor ”för att han skapat en enastående verksamhet inom Älmhults kulturskola, byggd på gruppundervisning av högsta pedagogisk kvalitet. Tack vare honom har många elever gått vidare till högre musikutbildning runt om i världen.”


Ron Davis Alvarez. Foto: Nicola Rocco.

Lars-Erik Sundell

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00