Christ Johnson Musik Pris Fund

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.


Utlysning 2021


Stora Christ Johnson-priset 180 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson-priset 60 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma ifråga för det stora.

Utlysning, ansökan, utdelning
Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulär och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 15 april 2021.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.

Utlysning 2021 (pdf)PDF
Ansökningsblankett 2021 (pdf)PDF

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy


För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst
i november 2021.


Pristagare 2020

Det Stora Christ Johnson-priset 180 000 kronor tilldelas Britta Byström för dubbelkonserten Infinite Rooms.

”Dubbelkonserten Infinite Rooms för violin/viola och kontrabas är en uppvisning i kreativt, lekfullt komponerande och precist noterat musikanteri. Med en alldeles egen och välartikulerad röst parad med stor hantverksskicklighet, tar Byström traditionen i nya riktningar med ett verk som tveklöst och modigt dansar sig fram.”

Det Lilla Christ Johnson-priset på 60 000 kronor tilldelas Malin Bång för Splinters of Ebullient Rebellion.

Splinters of Ebullient Rebellion är en stark konstnärlig upplevelse, där detaljrikedom och genomgående koncentrerat uttryck skapar klanglig poesi med stor konstnärlig integritet. Bångs användande av orkestern blir nyskapande när hon låter orkesterkollektivet symbolisera samhället och gör musikerna till människor och individer.”

Kontaktperson
Anna Cronström
08-407 18 02
anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Utlysning 2021
Utlysning 2021 (pdf)PDF
Ansökningsblankett 2021 (pdf)PDF

Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00