Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i Akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning 2020 tilldelas Monica Lindgren:

”En nyskapande forskare och en skicklig pedagog som med sitt stora engagemang starkt bidragit till att integrera forskningsperspektiv och analytiskt-kritiskt tänkande i musikutbildningarna. Hon har i sin gärning som lärare, forskare och utredare givit kraftfulla bidrag till det musikpedagogiska fältet både lokalt och internationellt.”

Tidigare stipendiater

2019 Robert Åkerman
2018 Björn Hällis
2017 Britta Johansson
2016 Staffan Hedin
2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Monica Lindgren

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00